Tarieven aflosschipper / afloskapitein met EU kwalificatiecertificaat schipper per 01-01-2024

Als u een aflosschipper / afloskapitein met EU kwalificatiecertificaat schipper (groot vaarbewijs A), Radarpatent, Rijnpatent 1e strecke tot Rheinberg KM 806, Marifooncertificaat en BHV certificaat wilt inhuren dan vindt u hier mijn tarieven.

  • Ik ben alleen per dag in te huren en een dag heeft 8 werkuren. Dagprijs € 500,00 per dag* exclusief BTW, menage, kilometer- en reiskosten. Extra werkuren kosten u € 50,00 exclusief BTW.

* Als wij een dag stil liggen dan reken ik slechts de minimale 8 uur want ik kan geen ander werk doen zolang ik bij u aan boord ben. 

  • Menage € 12,00 excl. BTW per dag is de vergoeding voor mijn eten en drinken wat ik zelf meeneem.
  • Kilometer vergoeding € 0,57 excl. BTW per km of de kosten van het Openbaar Vervoer. Deze autokosten zijn berekend met het ANWB autokosten programma op 15-07-2022 en kan ik u e-mailen als u het niet gelooft. 
  • Reistijd / dagtarief binnen Nederland begint op het moment van mijn vertrek van de locatie waar ik op dat moment ben.
  • Voor boekingen van meer dan 3 dagen vervalt de reistijd.
  • De kosten reistijd buiten Nederland kunt u bij mij opvragen.
  • Betalingscondities van mijn facturen is maximaal 14 dagen.

 

tarieven aflos schipper kapiteinHier vindt u de kosten om een vracht- of passagiersschip van A naar B te laten varen

Voor vrachtschepen en passagiersschepen heeft u of u nu leeg of vol geladen bent een schipper / kapitein met grootvaarbewijs nodig. Als uw schip over ruim water moet varen moet het zelfs EU kwalificatiecertificaat schipper (groot vaarbewijs A) zijn wat een schipper moet hebben. Denkt u aan de Westerschelde en het IJsselmeer. Deze schipper die u per dag kan huren heeft EU kwalificatiecertificaat schipper (groot vaarbewijs A) en het radarpatent zodat u bij mist niet stil hoeft te gaan liggen mits uw schip natuurlijk een goedgekeurde inland radar installatie heeft.

Hier vindt u de huur kosten om een privé jacht / boot van A naar B te laten varen

Wilt u een privé schip of jacht door een betrouwbare en ervaren schipper ergens in Nederland of Europa naar toe laten varen en of ophalen dan kunt u het beste mij "Sjors Chambone" gaan praten. Ik maak vrijblijvend een offerte en bespreek met u de kosten en de mogelijkheden. Mede omdat hier maatwerk word geleverd weet u zeker dat een van uw dierbaarste bezittingen veilig op de bestemming aankomt. Afhankelijk van waar en wanneer kan ik u vast met de prijs blij maken. Indien nodig neem ik een matroos of 2e schipper mee die minstens net zoveel ervaring heeft en net zo zuinig op uw bezit is als op ons eigen bezit. 

Wilt u en uw familie de vaarreis zelf ook meemaken en onderweg als matroos de landvasten vast maken dan is dat natuurlijk mogelijk. 

 

Nautische Algemene Voorwaarden Le Dada Rent B.V. 2024

Zoals de meeste goede bedrijven heeft ook Le Dada Rent B.V. (nautische) Algemene Voorwaarden die op 01-01-2024 weer zijn geactualiseerd en in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam zijn gedeponeerd. Uiteraard kunt u ze bij de Kamer van Koophandel op ons inschrijvingsnummer 30124292 opvragen. Maar u kunt deze Nautische Algemene Voorwaarden Le Dada Rent B.V. 2024 ook hier downloaden zodat u van te voren weet wat de spelregels zijn als wij met elkaar in zee gaan. Denk bijvoorbeeld aan afbellen van onze opdracht om voor u te werken. In dat geval vindt u in onze Algemene Voorwaarden hoe lang u dit van te voren moet doen en wat de nog eventuele kosten zijn. Want als ik een opdracht aanneem dan blokkeer mijn  agenda voor andere klanten en die klus kan ik niet meer aannemen als u onverwacht toch afzegt. Hieronder een deel van mijn Algemene Voorwaarden die gaan over het afzeggen / annuleren van een huur opdracht.

Artikel 6 (Tussentijdse) beëindiging van de opdracht
6.1 Indien de overeenkomst voortijds of tijdens uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, heeft de gebruiker recht op schadevergoeding, welke schadevergoeding bij annulering voor de overeengekomen datum van uitvoering de volgende percentages van de overeengekomen vergoeding bedraagt:
• Tot 30 dagen: 25%.
• Tot 15 dagen: 50%.
• Tot 7 dagen: 75%.
• Binnen 7 dagen: 100%.
6.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst tijdens de looptijd van de overeenkomst beëindigt, is de volledige bedongen vergoeding aan de gebruiker verschuldigd.
6.3 In alle in lid 1 en lid 2 genoemde gevallen is de opdrachtgever bovendien gehouden tot betaling van alle onkosten welke de gebruiker reeds heeft gemaakt, of redelijkerwijze zal moeten maken ter beëindiging van de opdracht.
6.4 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
• Na het sluiten van de overeenkomst, gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
• Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Wilt u meer weten over de kosten om een schipper / kapitein in te huren

Vul dan hier het contactformulier in of mail naar  op of bel 24/7 met Sjors Chambone op 06-29 608 608

Als u snel een kapitein of schipper wilt huren bel mij dan direct op 0031 629 608 608 of ik beschikbaar ben. Ik lees niet elke dag de e-mail als ik aan het varen ben. Bellen is dan sneller.